Facebook
PIE PIE

O NASPlatforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe (PPUGPS) powstała w 2012 roku. Działa przy Polskiej Izbie Ekologii, integruje producentów ekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Podstawowym zadaniem PPUGPS jest kreowanie partnerskich ram współpracy przedsiębiorców produkujących ekologiczne urządzenia grzewcze dla sektora odbiorców indywidualnych (komunalno-bytowego) oraz producentów paliw stałych.

PPUGPS ma ambicję stwarzać i wzmacniać branżową konkurencyjność, wspierać jednostki badawczo-rozwojowe oraz ośrodki naukowe w zakresie branżowych innowacji dotyczących spalania paliw stałych, aktywnie i w zgodzie z najlepszymi intencjami współpracować z podmiotami stanowiącymi prawo, organizacjami samorządowymi i ekologicznymi. Zamiarem Platformy jest także szerzenie aktualnej i rzetelnej wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie uwarunkowań technicznych i metod spalania paliw stałych.
ds

CELE

Podstawowe cele działalności

Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe to:

Podstawowe cele działalności Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe to:

 
Partnerstwo

Partnerstwo we współpracy w procesie kształtowania uregulowań legislacyjnych.

Reprezentacja

Reprezentacja branży producenckiej podczas konsultacji wprowadzanych przepisów i aktów prawnych.

Kooperacja

Kooperacja z producentami paliw stałych dla sektora komunalnego i odbiorców indywidualnych.

Działanie

Działanie na rzecz rozwoju branży w dziedzinie czystych i wysokoefektywnych energetycznie technologii spalania paliw stałych.

CZŁONKOWIE

ds

KONTAKT
Platforma Producentów Urządzeń
Grzewczych Na Paliwa Stałe
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice
tel./fax 32 2535155, 787071812
biuro@ppugps.pl