Aktualizacja listy kotłów z certyfikatem POLSKIE CIEPŁO